Het New Paradigm MDT systeem gebruikt een krachtige energie waarvan de kern essentie onvoorwaardelijke Liefde is, vrij van angst en zonder oordeel.
Met deze energie, is New Paradigm MDT een methode van zelf-ontwikkeling. Degenen die workshops volgen om met deze energieёn geactiveerd te worden zijn er sterk door beïnvloed. De energieёn maken beweging mogelijk voor de persoon,  in de richting van balans. Allerlei blokkades worden op deze manier opgelost om deze balans mogelijk te maken. Deze blokkades kunnen fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en multidimensioneel zijn.
Door deze activeringen is men in staat om het als hands-on healing systeem uit te voeren, wat zeer eenvoudig is om te leren, en daardwerkelijk een zeer verreikende werking en intensiteit heeft. Op deze manier is New Paradigm MDT een effectieve modaliteit voor zelf-healing en het faciliteren van healing voor anderen.

De healings worden eenvoudig gedaan door het leggen van de handen op een persoon, of door het bewust doorgeven van de energie naar de persoon, over welke afstand dan ook. On-gemak (wat zich kan uitdrukken in ziektepatronen) betekent een gebrek aan energie op een bepaalde plek in het lichaam of in de totaliteit van het fysieke/mentale/emotionele/spirituele. De Shamballa energie kan deze aspecten weer in evenwicht brengen en een persoon van ongemak naar gemak brengen.
Wanneer de energie bij een persoon het lichaam en energiesysteem binnenkomt, creёert het een situatie in deze persoon die deze harmonisering toelaat, als de wil hiervoor aanwezig is.
Degenen die met de energie van Shamballa werken (gewoon voor zichzelf, en/of met anderen) integreren dit  steeds meer als leven in de modus van de onvoorwaardelijke liefde, zonder oordeel en vrij van angst. Dit process brengt hun levens geleidelijk aan meer in balans, wat met steeds meer gemak een algemeen gevoel van harmonie en welzijn toelaat.

 

     

  Choose your language