Het wezen en kern essentie van New Paradigm Multi-Dimensional Transformation is liefde zonder voorwaarden en respect voor heel het leven in al haar vormen. De Goddelijke kracht schiep heel het Universum met alle levensvormen erin en de mens maakt onlosmakelijk deel uit van die schepping.

De tijdperk waarin we leven is er een van grootse veranderingen.  Deze veranderingen vinden plaats zowel in onze leefgemeenschappen als ook in onze bewustzijn. We
zoeken in het leven naar LIEFDE en hoe die LIEFDE in onze levens te brengen. Maar we zijn LIEFDE al. Velen zijn dit vergeten en leven juist vanuit angst in plaats van de liefde dat ze al zijn.

Leven vanuit LIEFDE is VRIJ zijn. De grootste uitdaging bij Liefde zijn is om juist onszelf lief te hebben. De tijd is gekomen om wakker te worden en ons te realiseren dat we Multi-dimensionaal wezens zijn en om heel te worden. HEELHEID is LIEFDE. Sta in de kracht van Liefde en geef die kracht niet uit handen aan iets of iemand buiten jezelf. Word wakker en droom!

     

  Choose your language