De sponsor van het New Paradigm MDT systeem is de verheven meester Germain. Zijn doelstelling was om een terugkeer van enkele der helende kunsten van de Atlantische periode mogelijk te maken. Hij had geen idee hoe de mensheid op dit energiesysteem zou reageren, en de aangeboren uitnodiging die deze energieёn met zich meebrengen in de richting van heelheid en het bevrijden van het mentale. Met Reiki gaf hij de mensheid een mogelijkheid om alvast een klein deel van de energieёn te proeven, om te zien hoe dingen zich verder zouden ontwikkelen.
De volgende fase in het plan was het binnen brengen van het systeem dat nu bekend is onder de naam New Paradigm Multi-Dimensional Transformation. Om dit mogelijk te maken was het nodig om met iemand samen te werken die in de 3-dimensionele werkelijkheid leeft. Dit om deze energieёn te aarden en beschikbaar te stellen voor de rest van de mensheid en Aarde als geheel. Germain koos de persoon John Armitage om mee te werken. Hij is ook bekend als Hari Baba.


Het had nogal wat voeten in de aarde voordat John Armitage ermee instemde dit project aan te nemen. De eerste workshop werd op het Britse eiland van Jersey gehouden.
Aanvankelijk koos Germain ervoor het systeem Shamballa Reiki te noemen, omdat dat systeem al een aantal van de originele symbolen/energieёn van dit Atlantisch systeem gebruikte. Het werd echter al snel duidelijk dat het gebruik van deze naam incorrect was, want de energie van Shamballa is niet Reiki en Reiki is niet Shamballa. Hij begon met het presenteren van Shamballa op een manier die lijkt op Reiki, met het gebruik van symbolen en rangen of niveaus van initiatie. Het werd ook duidelijk dat de rangen en niveaus als ook de symbolen een beperkend effect hadden op de energieёn, de practitioners zelf en de workshops.
De energieёn waren levend, ademend, en vrij, groeiend en ontwikkelend. Het was nodig dat dit gespiegeld werd in de manier van werken met – en het delen van – deze energieёn in workshops en healing sessies  Een nieuwe benadering werd gevonden, en als zodanig werden de Basic Master Healer en Teacher workshops ontwikkeld. Deze waren in feite vooraf gegaan door de 13D Master Healer en Teacher workshops, die zo’n revolutionaire en verreikende invloed hadden, dat ze de ontwikkeling van de Basic workshops inspireerden.
Steeds meer ervaren we de levende, groeiende, en ontwikkelende natuur van de Shamballa energie, die tot uiting komt in de explosieve groei en wereldwijde verspreiding van dit systeem. In 2012 werd een nieuwe ontwikkeling noodzakelijk. De nieuwe naam, New Paradigm Multi Dimensional Transformation (MDT), laat de ware natuur en doelstelling van dit systeem ook beter zien.

     

  Choose your language