Ik was op zoek naar een website over Shamballa MDH en ben nu op de site voor New Paradigm MDT. Wat betekent dit?
In augustus 2012 was de naam van de organisatie en het systeem voorheen bekend als Shamballa Multidimensionele Healing gewijzigd. De huidige naam is New Paradigm Multidimensionele Transformatie. De oude website bevat nu een link die je doorstuurt naar de nieuwe site.


Waarom was de naam veranderd?
De Shamballa School voor Esoterische Wetenshappen en de oprichter John Armitage werden aangeklaagd door Shambhala International (Vajradhatu) voor het gebruik van de algemene term Shamballa, dat door hen werd opgeëist als hun eigendom.


Waarom de nieuwe naam New Paradigm Multidimensionele Transformation?
Paradigm – in het Nederlands paradigma - is een term voor de structuur van concepten, ideeën, en geloofsovertuigingen die bepalen hoe we het leven zien, de samenleving en mensen zien. Met New Paradigm zeggen we: we laten oude patronen los, oude ideeën, oude structuren en oude geloofsovertuigingen over onszelf, en over onze levens los. Dit is zeker een van de meest belangrijke effecten die op gang komen tijdens de workshops. Deze workshops activeren deelnemers met deze Shamballa energieën.
De term Multidimensional wordt verder naar beneden uitgelegd. De reden dat de nieuwe naam nu het woord transformatie gebruikt - in plaats van healing - is omdat we zien dat dit systeem vooral innerlijke, persoonlijke groei en transformatie teweegbrengt
Tijdens de eerste jaren werd gedacht dat dit systeem diegenen die de activeringen in de Shamballa energieën ontvangen, de capaciteit geeft om healing in zichzelf en anderen te bevorderen. Dit klopte toen en nog steeds, echter begrijpen we nu dat dit meer een bijwerking is, en op de tweede plaats komt. Het grootste en belangrijkste effect is de transformerende invloed op elke individu in hun bewustzijn en levenservaring.


Waarom wordt de term Multidimensional gebruikt?
Met onze aandacht normaal gericht op het dagelijks leven in de derde dimensie zijn wij mensen over het algemeen ons onbewust van het feit dat we in feite veel meer dan drie dimensionale wezens zijn. We hebben een aanwezigheid in tenminste twaalf dimensies van realiteit. Het is alleen zo dat wij ons er meestal niet van bewust zijn dat deze andere aspecten en elementen van onszelf bestaan. In de Shamballa - nu genaamd New Paradigm - workshops en sessies, wordt aandacht besteed aan al deze aspecten van onszelf. Harmonie, healing en balans wordt ermee bevorderd in het geheel van wie we zijn.


Wat is een dimensie van realiteit?
Zoals een regenboog een geheel vormt met verschillende lagen van kleur, zo is realiteit ook een geheel van trillingen met een verscheidenheid aan lagen die uit verschillende trillingsniveaus bestaan. Deze lagen met hun trillingsniveaus hebben elk hun eigen persoonlijkheid of identiteit, die ook dimensies genoemd worden. De derde dimensie is bekend als tijd, ruimte, richting en andere herkenbare elementen. Iedere dimensie heeft dus een eigen persoonlijkheid en identiteit  

                                 
Wat is een activering?
Dit is wanneer bij een individu, bepaalde specifieke trillingen en/of energieën van binnenuit letterlijk geactiveerd worden, of ingeschakeld van sluimerend en latent aanwezig naar actief.


Is er verschil tussen een activering, een afstemming en een initiatie?
Ja. Een activering erkent dat de energieën al een inherent deel van het individu vormen, ook al zou deze nog sluimerend, onbekend en niet erkend kunnen zijn. Een initiatie of afstemming is gebaseerd op de intentie om iets van buitenaf te introduceren aan de persoon.


Wat is Shamballa MDH / New Paradigm Multidimensionele Transformatie?
New Paradigm MDT / Shamballa MDH is een systeem van energieën van hoge frequenties die bewustzijn activeren en persoonlijke groei stimuleren. Door middel van Shamballa MDH en vanaf nu New Paradigm MDT, kun je oude emotionele patronen en geloofsovertuigingen loslaten, en deze vervangen door onvoorwaardelijke liefde. Deze uitwisseling kan een reis activeren van het terugwinnen van je ware zelf, terwijl je een leven van vreugde, harmonie, vrede en liefde kiest.


Wat kan ik verwachten van het deelnemen in een workshop in Shamballa MDH / New Paradigm MDT?
Shamballa MDH / New Paradigm MDT geeft je de middelen om in je meesterschap te stappen. Het helpt je het prachtige leven te creëren waar je naar verlangt. Je kunt leren jezelf lief te hebben terwijl je jouw aangeboren kennis van jouw verbinding met Moeder/Vader God en de hele schepping herinnert – en toelaat. John Armitage, de grondlegger, heeft altijd het volgende als boodschap doorgegeven: be the love that you are, to stand in your power and use that power in love. Wees de liefde die je bent, om in je kracht te staan, en gebruik die kracht met liefde.


Wat kan ik verwachten dat er met me gebeurt na een workshop?
Deze hogere frequentie-energieën, met als essentie onvoorwaardelijke Liefde, vloeien en stromen vanaf het moment van de activering 24 uur per dag, 7 dagen per week door het lichaam. Hun invloed is om healing te brengen, balans en harmonie te stimuleren.
Deze kan echter ook betekenen dat al wat geen Liefde is, geen harmonie, en niet in balans is, naar buiten gebracht wordt in het licht om erkend, eigen gemaakt te worden en met Liefde van en voor de zelf behandeld te worden. Terwijl de invloed van de workshop voor de meeste mensen een periode van twee jaar doorwerkt, kan het voor sommige mensen betekenen dat het een langdurig proces in beweging brengt. Voor sommigen is dit proces confronterend, als innerlijke duisternis naar de oppervlakte komt.
In het eerste paar weken na de workshop kan er een periode van vrijheid en licht komen voor sommigen, terwijl het voor sommigen ook een periode van verwarring en verandering kan zijn. De intensiteit en het aantal dingen dat gebeuren en veranderen verloopt geleidelijk aan wat soepeler, en de invloed van de energieën verloopt verder op een zachtere manier.
Alle deelnemers hebben vermeld dat zelfs wanneer het een heftig proces was, dat ze niet meer terug wilden naar hoe het eerder was.


Waarom worden de Shamballa workshops niveaus 1 tot 4 niet langer gegeven?
De energie en het begrip van de Shamballa methode is zover gevorderd dat deze workshop ondertussen achterhaald is. De niveaus werken nu vanuit een systeem dat iedereen hetzelfde aangeleverd krijgt: “een-maat-voor-iedereen”. Dit ongeacht individuele behoeften en bewustzijn. Met de Basis en 13D workshops ontvangt iedere deelnemer precies wat voor hem of haar geschikt of juist is, op maat gesneden en passend voor iedereen persoonlijk als uniek individueel.


Ik heb de Shamballa niveau workshops tot en met niveau 4 gedaan. Kan ik nu gewoon de Basic Teacher workshop doen?
Nee. Zelfs als je (welke dan ook van) de Shamballa niveaus 1 tot 4 gedaan hebt, zul je ofwel New Paradigm MDT Basic Master en dan de Basic Teacher workshop, of de 13D Master (Teacher) workshop gevolgd door de Basis Teacher workshop moeten doen. Dit zijn de vereisten om de Basis Teacher workshop te kunnen doorgeven. Het is mogelijk om enkel de New Paradigm MDT Basic Master op zichzelf te volgen zonder verdere workshops te volgen natuurlijk.


Als ik de Shamballa niveau workshops al gedaan heb, ga ik dan niet gewoon herhalen als ik de Basic workshops doe?
Nee. Het is niet dat de niveaus een andere naam hebben gekregen om mensen te dwingen alles te herhalen. De Basic workshops zijn totaal verschillend en kunnen gezien worden als een vervolg workshop. De activeringen die nu gegeven worden zijn totaal anders dan die in de niveaus. Plus deze workshop is voor iedere individu persoonlijk passend gemaakt, wat niet het geval was met de niveaus.


Waarom is het mogelijk Shamballa niveau workshops nog steeds te kunnen volgen?
Er zijn vele, vele mensen die de Shamballa niveau workshops gedaan hebben. Zij hebben elk het recht om deze workshops door te geven. Helaas zijn er veel mensen in deze groep die niet in contact zijn gebleven met de organisatie - en de oprichter - om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Zij zijn veelal onwetend doorgegaan met het doorgeven van deze workshops. Veel van deze mensen zijn zich er niet eens van bewust dat de School of Esoteric Sciences de niveaus niet langer erkent, en er ook geen certificaten meer voor uitgeeft.


Waarom worden de symbolen van de Shamballa MDH workshops niet langer gebruikt?
Symbolen zijn een manier van het oproepen van een specifieke frequentie of trilling. Wanneer dit gedaan wordt, komt dat, en alleen dat. Terwijl dit nuttig kan zijn, kan het ook zeer beperkend zijn. De menselijke natuur is geneigd om te oordelen en te besluiten wat juist is of onjuist, en goed of niet goed voor een andere persoon kan zijn. Om de begeleider en de ontvanger van de energieën te helpen voorkomen terecht te komen in de beperkende effecten hiervan, is de Shamballa – nu New Paradigm – Methode nu verder ontwikkeld naar een nieuwe manier van werken. Deze nieuwe methode is minder gevoelig voor dit soort beperkingen.


Zijn de New Paradigm MDT© Basic en de New Paradigm MDT© 13D workshops niet min of meer hetzelfde?
Nee, ze zijn totaal verschillend.
Basic is een workshop die de persoon en zijn of haar volledige energiesysteem introduceert aan de Shamballa / New Paradigm energieën.
De New Paradigm MDT 13D workshop gebruikt de Shamballa / New Paradigm energieën om het complete elektromagnetische systeem van het individu te vernieuwen. Ook verbindt het je opnieuw met je kern essentie.
Beide workshops helpen het individu zich verder te ontwikkelen op hun persoonlijke pad van transformatie. Basis doet het op een langzame en gestage manier, en de 13D is alsof je gaat vliegen.


Wat is de Mahatma energie?
De Mahatma energie is de puurste trilling van Liefde, recht vanuit het hart van de Bron/ van al wat is. Terwijl het extreem krachtig is, is het ook zacht. Vandaar dat het geen elektrische kortsluiting kan veroorzaken in het energiesysteem van het individu. Dit betekent dat het onmogelijk is een kortsluiting te veroorzaken bij jezelf en jouw elektromagnetisch stelsel. Hetzelfde kan lang niet over alle energetische activiteiten gezegd worden.


Wie is er bevoegd om New Paradigm 13D Master workshops te geven?
Alleen 13D Master Teachers kunnen de 13D Master workshops geven.
Zij zijn met hun 13D Teacher certificaat niet bevoegd om Basis Workshops geven.


Wie is er bevoegd om New Paradigm Basic workshops te geven?
Alleen een New Paradigm Basic Master Teacher mag de workshops Basic Master en Basic Master Teacher geven. Een 13D teacher mag de Basis workshops NIET geven.


Who may order certificates?
Een gecertificeerde Basic Master Teacher kan Basic Master en Basic Master Teacher certificaten bestellen.
Een gecertificeerde 13D Teacher kan 13D Master certificaten bestellen.
Een gecertificeerde 13D Teacher met een Teacher Upgrade certificaat mag 13D Healer Upgrade certificaten bestellen.

     

  Choose your language