The School of Esoteric Sciences  on se virallinen juridinen taho, joka omistaa tekijänoikeudet New Paradigm MDT- sekä muihin sen tunnustamiin kursseihin, päättää kurssien sisällöstä, myöntää todistukset ja pitää myös kirjaa myönnetyistä todistuksista. Koulu voi hyväksyä myös muita sille tarjottavia, koulun sertifiointia hakevia kursseja.


To contact the school please visit the contact page here.

     

  Choose your language